Perjuangan Nabi Muhammad di Madinah


RINGKASAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM
PERJUANGAN NABI MUHAMMAD SAW DI MADINAH
NAMA : FIKRI YOGI
NIM : 10916006180
PERJUANGAN NABI MUHAMMAD DI MADINAH

A. Hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah
Perjuangan Nabi Muhammad Saw dalam menyebarkan agama Islam selama di
Mekkah selalu mendapat perlawanan dari kaum Quraisy, akibat perlawanan ini pada suatu
malam Nabi menerima wahyu tentang taktik untuk melaksanakan hijrah. Beliau menyuruh
Ali agar mau tidur menggantikan tempat tidur Nabi untuk mengecoh kaum Quraisy.
Malam itu juga Nabi Muhammad Saw bersama mertuanya Abu Bakar dan sahabat
Nabi yang tertua berangkat ke Gua Tsur, yang jaraknya kira-kira 3 mil arah utara Mekkah.
Di sana mereka bersembunyi selama tiga hari tiga malam tanpa diketahui oleh kaum
Quraisy. Read more of this post

Advertisements